6 Ağustos 2013 Salı

Türk Tabipler Birliği Utku'nun bağımsız bir heyetçe muayene edilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruna dair

Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde hastanın mahremiyetini gözeten uygulamalar yapılmaması nedeniyle Türk Tabipler Birliği, Utku Kalı'nın bağımsız bir heyetçe muayene edilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Fakat Bakanlık hala bir cevap vermiş değil.

Dünkü telefon görüşmemizde öğrendiğimize göre Utku'ya zorla tebligat yapılmaya çalışılıyormuş. Ne tebliğ edildiğini öğrenmek istediğinde talebi geçiştirilmiş. Israrcı olunca iddianame olduğunu öğrenebilmiş.

Vekil varken asile tebligat yapılmakla ne amaçlanmaktadır? Hem de haftalık telefon görüşmesine kadar ailesi veya avukatı fark etmeksizin bizi aramasına izin verilmeyerek?

"Muş" diyoruz çünkü bunu dosyada vekaleti olan avukatları olarak Utku'dan oldukça zorlukla mücadele ederek öğreniyoruz.

Ayrıca Utku'ya bu ay “iyi halli değilsin” denilerek ödül verilmemiş. Neden olarak ise tutuklu askerlerin geç kalktıkları zaman haklarında düzenlenen ve zorla imzalatılan bir tutanak gösterilmiş. Utku geç kalkmadığı gibi kullanmış olduğu ilaçların muhtelif yan etkileri ve içinde bulunduğu psikolojik hal düşünüldüğünde bu zaten geçerli bir sebep olarak dahi düşünülemez.

Hakkında tutanak tutulan diğer kişiler ödül alırken Utku'nun ödül almamasının nedeni nedir? Utku'ya neden ayrımcılık yapılmaktadır? Şu açıktır ki Utku için işkence ve kötü muamele nedeniyle yaptığımız 3 ayrı suç duyurusu “iyi halli” sayılmaması için kuvvetli birer neden olarak görülmüştür.

Utku'ya karşı sistemli olarak ve artarak gerçekleştirilen hukuka aykırı uygulamalar yeni hak kayıpları ile pekiştirilmek istenmektedir.. Biz avukatları olarak buna hukuken izin vermeyeceğiz, bu konuda vicdan sahibi herkesin de manevi desteğini rica ediyoruz.

Bugün öğrendiğimiz kadarıyla Utku, mağdur sıfatıyla ifade vermek üzere Askeri Savcılık'a çağrılmış. Avukatlarını yanında istediğini beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Psikiyatr Servisi'ne götürüleceği kendisine söylenmiş. Utku göz altına alındığı günden bu yana çok yoğun baskı ve farklı tiplerde işkenceye maruz kalmış bir tutuklu olarak kendisinden istenen her şeyden korkmaktadır. Süreç boyunca avukatlarını araması da engellenerek alabileceği hukuki yardımdan da yoksun bırakılmaktadır. İletişim imkanı sağlandığında ise yaşadığı baskı, işkence ve kötü muamelenin şiddetinin artması korkusuyla derdini imalarla anlatmaktadır.

Bir çok resmi merciiden zorluklarla izin alınarak biz arayabildiğimiz de 'gerçekte ne olduğunu' zar zor öğrenebilmekteyiz. Verdiğimiz hukuki desteğin bu kadar baskılanması telafisi olmayan ciddi hak ihlalleri yaratmaktadır.

Bugün Cumhuriyet Üniversitesi'nde ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, başta hasta mahremiyeti olmak üzere bir hasta olarak tüm haklarına  özen gösterilerek, herhangi bir baskıya maruz kalmadan sağlıklı şekilde  muayene olabilmesini istiyoruz.

Lütfen bu çağrımıza kulak ve destek verin!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder