24 Temmuz 2013 Çarşamba

PRESS RELEASE (PERSIAN)۲۹/۵/۲۰۱۳

 انفجاری که در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۳ در شهر ریحانلی استان ختای ترکیه به میدان آمد به قیمت جان ۵۲ انسان تمام شد. چنانکه در ارگانهای مطبوعاتی مختلفی نیز گزارش شده این ادعا مطرح شده که دولت ترکیه از قبل از اقدامات مقدماتی این انفجار آگاه بوده است.

یک گروه هکر که خود را «رد هک» مینامند در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۲ اسنادی نظامی منتشر کرد که نشان میداد دولت قبلا از این جریانات مطلع بود و وجود و صحت این اسناد از سوی اعضای کابینه نیز پذیرفته شده است. مقامات دولتی با این ادعا که اسناد منتشر شده بصورت عکس بوده و هیچ یک از سایتهای اینترنتی هک نشده در صدد جستجوی فاعل برآمده است. این اسناد که ادعا میشود از سوی سرباز وظیفه اوتکو کالی افشا شده اشتباهات دولت را که منجر به جان شهروندان ریحانلی گردیده را در معرض دید قرار میدهد. آشکار است که افشای خطاهای دولتی مهمتر از افشای این اسناد بوده است. با این وجود نفس عمل افشا بر خطاهای مزبور پیشی گرفته است.

در حین بازپرسیها دو سرباز وظیفه که در فرماندهی ژاندارمری استان آماسیا مشغول خدمت بودند بعنوان مظنون برای اخذ افاده به دادستانی نظامی واقع در سیواس منتقل شدند. از این دو نفر فقط اوتکو کالی به موجب اینکه «ظرف ساعاتی که اسناد افشا شده وارد سیستم شده» مورد «مظنونیت جرم شدید» قرار گرفته است.

این فرد بدلیل اصرار بر کسب اطلاع از جرم اسناد شده و در عین حال درخواست ملاقات با یکی از اعضای خانواده اش که در عین حال وکیل مدافع میباشد تحت نظر قرار گرفته و سرباز دیگر نیز بدلیل اینکه «در حین افشای اسناد مزبور علیرغم اینکه موظف بوده چون وارد سیستم نشده» آزاد شده و به واحدش اعزام گردیده است. سرباز اوتکو کالی با حظور در دادگاه دستگیر شده است.

از سرباز اوتکو کالی که هنوز بعنوان «مظنون» مورد بازجویی قرار دارد از هم اکنون در رسانه های مطبوعاتی و اجتماعی بعنوان «سرباز افشا کننده اسناد» نام برده میشود. در حالیکه برخلاف آنچه که از سوی برخی اشخاص و نهادها از پیش پذیرفته شده نه افشا کننده این اسناد و نه بدین دلیل «قهرمان» یا صاحب هر توصیف دیگر در این راستاست. سرباز  اوتکو کالی یکی از ۴۶۵۱۹۷ سرباز جمهوری ترکیه است که خدمت سربازی طولانی مدت خود را طی می کند و بجز این هیچ وصف دیگری ندارد.

یکی از مهمترین دلایل بیگناهی  اوتکو کالی این است که بعد از بازداشت وی نیز «رد هک» همچنان به اطلاع رسانی خود ادامه داده است. بلا شبهه نمی توان تصور کرد که این اطلاعات اضافه شده از سوی  اوتکو کالی که تحت نظر میباشد داده شده است.

فرای همه این موارددر این مرحله که مبارزه حقوقی  سرباز  اوتکو کالی آغاز شده و ادامه دارد این نکته نباید مورد اهمال قرار گیرد که:  اوتکو کالی که بدون وجود هیچگونه سرنخ معقول و بدون تشکیل شرایط حقوقی دستگیر شده و با اتهام افشای اسناد مزب.ر از سوی نیروهای دولتی مورد پیشداوری واقع شده بیگناه میباشد. بدین جهت بایستی هرچه زودتر به آزادی خود دست یافته و مقدمات بازگشت وی بزندگی عادی خویش فراهم آورده شود.

خانواده کالی

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder